ZOOM OUT: הכנס ישראלי-אמריקאי הראשון לחדשנות בלמידה

רוצים לנסוע לכנס בחו"ל מהסלון? פתחו את המסך והצטרפו לעמיתים אמריקאים וישראלים ממגוון מוסדות חינוך וחברות Ed tech שיעסקו בעולם הלמידה החדשה והמתהווה

להרשמה ללא עלות לאנשי חינוך (ובכלל) היכנסו לאתר הכנס.

 

היום, יותר מתמיד, ברור למחנכים בכל העולם כי עולם הלמידה החדש הוא כורח המציאות. הכנס יעסוק בסוגיות כמו עתיד ההשכלה הגבוהה בעולם פוסט קורונה, למידה מבוססת נתונים, הקניית כישורים דרך חדשנות בחינוך. הכל במטרה לעורר השראה בקרב העוסקים בחינוך בעולם פוסט קורונה.

 

הכנס הוא יוזמה משותפת של המרכז לחדשנות בלמידה של אוניברסיטת תל אביב (TAU Online) ביחד עם Israeli American Council (IAC).

האירוע יערך בין התאריכים 13-14 ביולי בשפה האנגלית.

** הוועידה לא תיערך ב-Zoom ותשודר על פלטפורמה של חברה ישראלית באיכות טלוויזיונית.

 

את הכנס יוביל נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ' אריאל פורת אליו יצטרפו חוקרים בכירים לצד בכירי תחום הלמידה בעולם: